Traditional

晚春感事

少年騎馬入鹹陽,鶻似身輕蝶似狂;蹴鞠場邊萬人看,秋千旗下一春忙。
風光流轉渾如昨,誌氣低摧隻自傷。
日永東齋淡無事,閉門掃地獨焚香。

Simplified

晚春感事

少年骑马入咸阳,鹘似身轻蝶似狂;蹴鞠场边万人看,秋千旗下一春忙。
风光流转浑如昨,志气低摧只自伤。
日永东斋淡无事,闭门扫地独焚香。

Pronunciation

wǎn chūn gǎn shì

shǎo nián qí mǎ rù xián yáng , gǔ sì shēn qīng dié sì kuáng û cù jū cháng biān wàn rén kàn , qiū qiān qí xià yī chūn máng 。
fēng guāng liú zhuǎn hún rú zuó , zhì qì dī cuī zhī zì shāng 。
rì yǒng dōng zhāi dàn wú shì , bì mén sǎo dì dú fén xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.