Traditional

晚秋出門戲詠

病叟倘徉古澤邊,橫林搖落暮秋天。
鳴鳩雨後卻呼婦,飛雀霜前先著綿。
抱被每投僧榻宿,卷書時當酒家錢。
秋風想像芝房熟,北望商山一悵然!

Simplified

晚秋出门戏咏

病叟倘徉古泽边,横林摇落暮秋天。
鸣鸠雨後却呼妇,飞雀霜前先著绵。
抱被每投僧榻宿,卷书时当酒家钱。
秋风想像芝房熟,北望商山一怅然!

Pronunciation

wǎn qiū chū mén xì yǒng

bìng sǒu tǎng yáng gǔ zé biān , héng lín yáo luò mù qiū tiān 。
míng jiū yǔ hòu què hū fù , fēi què shuāng qián xiān zhù mián 。
bào bèi měi tóu sēng tà sù , juàn shū shí dāng jiǔ jiā qián 。
qiū fēng xiǎng xiàng zhī fáng shú , běi wàng shāng shān yī chàng rán !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.