Traditional

晚秋有懷鄭中舊隱

天高風裊裊,鄉思繞關河。
寥落歸山夢,殷勤采蕨歌。
病添心寂寞,愁人鬢蹉跎。
晚樹蟬鳴少,秋階日上多。
長閑羨雲鶴,久別愧煙蘿。
其奈丹墀上,君恩未報何?

菊,此花開盡更無花。
”賜酒盈杯誰共持?
宮花滿把獨相思。
相思隻傍花邊立,盡日吟君詠菊詩。

Simplified

晚秋有怀郑中旧隐

天高风袅袅,乡思绕关河。
寥落归山梦,殷勤采蕨歌。
病添心寂寞,愁人鬓蹉跎。
晚树蝉鸣少,秋阶日上多。
长闲羡云鹤,久别愧烟萝。
其奈丹墀上,君恩未报何?

菊,此花开尽更无花。
”赐酒盈杯谁共持?
宫花满把独相思。
相思只傍花边立,尽日吟君咏菊诗。

Pronunciation

wǎn qiū yǒu huái zhèng zhōng jiù yǐn

tiān gāo fēng niǎo niǎo , xiāng sī rào guān hé 。
liáo luò guī shān mèng , yīn qín cǎi jué gē 。
bìng tiān xīn jì mò , chóu rén bìn cuō tuó 。
wǎn shù chán míng shǎo , qiū jiē rì shàng duō 。
cháng xián xiàn yún hè , jiǔ bié kuì yān luó 。
qí nài dān chí shàng , jūn ēn wèi bào hé ?

jú , cǐ huā kāi jìn gēng wú huā 。
q cì jiǔ yíng bēi shuí gòng chí ?
gōng huā mǎn bǎ dú xiāng sī 。
xiāng sī zhī bàng huā biān lì , jìn rì yín jūn yǒng jú shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.