Traditional

晚霽

雨斷檐余滴,雲疏日漏明。
人其如積潦,天自活疲氓。
溪碓舂香稻,霜叢剪綠橙。
書生久愁臥,作意賦新晴。

Simplified

晚霁

雨断檐余滴,云疏日漏明。
人其如积潦,天自活疲氓。
溪碓舂香稻,霜丛剪绿橙。
书生久愁卧,作意赋新晴。

Pronunciation

wǎn jì

yǔ duàn yán yú dī , yún shū rì lòu míng 。
rén qí rú jī lǎo , tiān zì huó pí méng 。
xī duì chōng xiāng dào , shuāng cóng jiǎn lǜ chéng 。
shū shēng jiǔ chóu wò , zuò yì fù xīn qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.