Traditional

晦日詔宴永穆公主亭子賦得流字

堂邑山林美,朝恩晦日遊。
園亭含淑氣,竹樹繞春流。
舞席千花妓,歌船五彩樓。
群歡與王澤,歲歲滿皇州。

Simplified

晦日诏宴永穆公主亭子赋得流字

堂邑山林美,朝恩晦日游。
园亭含淑气,竹树绕春流。
舞席千花妓,歌船五彩楼。
群欢与王泽,岁岁满皇州。

Pronunciation

huì rì zhào yàn yǒng mù gōng zhǔ tíng zǐ fù dé liú zì

táng yì shān lín měi , zhāo ēn huì rì yóu 。
yuán tíng hán shū qì , zhú shù rào chūn liú 。
wǔ xí qiān huā jì , gē chuán wǔ cǎi lóu 。
qún huān yǔ wáng zé , suì suì mǎn huáng zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.