Traditional

暑行憩新都驛

細細黃花落古槐,江臯不雨轉輕雷。
長空鳥破蒼煙去,落日人從綠野來。
散策意行尋水石,脫巾高臥避氛埃。
羈遊未羨端居樂,看月房湖又一回。

Simplified

暑行憩新都驿

细细黄花落古槐,江皋不雨转轻雷。
长空鸟破苍烟去,落日人从绿野来。
散策意行寻水石,脱巾高卧避氛埃。
羁游未羡端居乐,看月房湖又一回。

Pronunciation

shǔ xíng qì xīn dū yì

xì xì huáng huā luò gǔ huái , jiāng gāo bù yǔ zhuǎn qīng léi 。
cháng kōng niǎo pò cāng yān qù , luò rì rén cóng lǜ yě lái 。
sàn cè yì xíng xún shuǐ shí , tuō jīn gāo wò bì fēn āi 。
jī yóu wèi xiàn duān jū lè , kàn yuè fáng hú yòu yī huí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.