Traditional

暮春嘆

春深桃李爭時節,千團紅雲萬堆雪;東風一夜吹欲空,曲徑平池爛如纈。
城門獵獵雙青旗,羲和促轡西南馳。
中原未有澄清日,誌士虛捐少壯時。

Simplified

暮春叹

春深桃李争时节,千团红云万堆雪;东风一夜吹欲空,曲径平池烂如缬。
城门猎猎双青旗,羲和促辔西南驰。
中原未有澄清日,志士虚捐少壮时。

Pronunciation

mù chūn tàn

chūn shēn táo lǐ zhēng shí jié , qiān tuán hóng yún wàn duī xuě û dōng fēng yī yè chuī yù kōng , qū jìng píng chí làn rú xié 。
chéng mén liè liè shuāng qīng qí , xī hé cù pèi xī nán chí 。
zhōng yuán wèi yǒu chéng qīng rì , zhì shì xū juān shǎo zhuàng shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.