Traditional

暮春

市橋岸下泛湖舟,雕檻疏簾半上鉤。
春事幾何君惜醉,明朝赤幟插譙樓。

Simplified

暮春

市桥岸下泛湖舟,雕槛疏帘半上钩。
春事几何君惜醉,明朝赤帜插谯楼。

Pronunciation

mù chūn

shì qiáo àn xià fàn hú zhōu , diāo jiàn shū lián bàn shàng gōu 。
chūn shì jī hé jūn xī zuì , míng zhāo chì zhì chā qiáo lóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.