Traditional

暮江吟

一道殘陽鋪水中,半江瑟瑟半江紅。
可憐九月初三夜,露似珍珠月似弓。

Simplified

暮江吟

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。
可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。

Pronunciation

mù jiāng yín

yī dào cán yáng pū shuǐ zhōng , bàn jiāng sè sè bàn jiāng hóng 。
kě lián jiǔ yuè chū sān yè , lù sì zhēn zhū yuè sì gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.