Traditional

曲江獨行 自此後在翰林時作。

獨來獨去何人識?
廄馬朝衣野客心。
閑愛無風水邊坐,楊花不動樹陰陰。

Simplified

曲江独行 自此后在翰林时作。

独来独去何人识?
厩马朝衣野客心。
闲爱无风水边坐,杨花不动树阴阴。

Pronunciation

qū jiāng dú xíng zì cǐ hòu zài hàn lín shí zuò 。

dú lái dú qù hé rén shí ?
jiù mǎ zhāo yī yě kè xīn 。
xián ài wú fēng shuǐ biān zuò , yáng huā bù dòng shù yīn yīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.