Traditional

曲江

細草岸西東,酒旗搖水風。
樓臺在花杪,鷗鷺下煙中。
翠幄晴相接,芳洲夜暫空。
何人賞秋景,興與此時同。

Simplified

曲江

细草岸西东,酒旗摇水风。
楼台在花杪,鸥鹭下烟中。
翠幄晴相接,芳洲夜暂空。
何人赏秋景,兴与此时同。

Pronunciation

qū jiāng

xì cǎo àn xī dōng , jiǔ qí yáo shuǐ fēng 。
lóu tái zài huā miǎo , ōu lù xià yān zhōng 。
cuì wò qíng xiāng jiē , fāng zhōu yè zàn kōng 。
hé rén shǎng qiū jǐng , xīng yǔ cǐ shí tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.