Traditional

月上海棠

蘭房繡戶厭厭病。
嘆春酲,和悶甚時醒。
燕子空歸,幾曾傳,玉關邊信。
傷心處,獨展團窠瑞錦。
熏籠消歇沈煙冷。
淚痕深,展轉看花影。
漫擁餘香,怎禁他,峭寒孤枕。
西窗曉,幾聲銀瓶玉井。

Simplified

月上海棠

兰房绣户厌厌病。
叹春酲,和闷甚时醒。
燕子空归,几曾传,玉关边信。
伤心处,独展团窠瑞锦。
熏笼消歇沈烟冷。
泪痕深,展转看花影。
漫拥馀香,怎禁他,峭寒孤枕。
西窗晓,几声银瓶玉井。

Pronunciation

yuè shàng hǎi táng

lán fáng xiù hù yàn yàn bìng 。
tàn chūn chéng , hé mèn shèn shí xǐng 。
yàn zǐ kōng guī , jī zēng chuán , yù guān biān xìn 。
shāng xīn chǔ , dú zhǎn tuán kē ruì jǐn 。
xūn lóng xiāo xiē shěn yān lěng 。
lèi hén shēn , zhǎn zhuǎn kàn huā yǐng 。
màn yōng yú xiāng , zěn jīn tā , qiào hán gū zhěn 。
xī chuāng xiǎo , jī shēng yín píng yù jǐng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.