Traditional

月照梨花/河傳

悶已縈損。
那堪多病。
幾曲屏山,伴人晝靜。
梁燕催起猶慵。
換熏龍。
新愁舊恨何時盡。
漸雕綠鬢。
小雨知花信。
芳箋寄與何處,繡閣珠櫳。
柳陰中。

Simplified

月照梨花/河传

闷已萦损。
那堪多病。
几曲屏山,伴人昼静。
梁燕催起犹慵。
换熏龙。
新愁旧恨何时尽。
渐凋绿鬓。
小雨知花信。
芳笺寄与何处,绣阁珠栊。
柳阴中。

Pronunciation

yuè zhào lí huā / hé chuán

mèn yǐ yíng sǔn 。
nà kān duō bìng 。
jī qū píng shān , bàn rén zhòu jìng 。
liáng yàn cuī qǐ yóu yōng 。
huàn xūn lóng 。
xīn chóu jiù hèn hé shí jìn 。
jiàn diāo lǜ bìn 。
xiǎo yǔ zhī huā xìn 。
fāng jiān jì yǔ hé chǔ , xiù gé zhū lóng 。
liǔ yīn zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.