Traditional

望江南/憶江南

江南柳,花柳兩相柔。
花片落時粘酒盞,柳條低處拂人頭。
各自是風流。
江南月,如鏡復如鉤。
似鏡不侵紅粉面,似鉤不掛畫簾頭。
長是照離愁。

Simplified

望江南/忆江南

江南柳,花柳两相柔。
花片落时粘酒盏,柳条低处拂人头。
各自是风流。
江南月,如镜复如钩。
似镜不侵红粉面,似钩不挂画帘头。
长是照离愁。

Pronunciation

wàng jiāng nán / yì jiāng nán

jiāng nán liǔ , huā liǔ liǎng xiāng róu 。
huā piàn luò shí zhān jiǔ zhǎn , liǔ tiáo dī chǔ fú rén tóu 。
gè zì shì fēng liú 。
jiāng nán yuè , rú jìng fù rú gōu 。
sì jìng bù qīn hóng fěn miàn , sì gōu bù guà huà lián tóu 。
cháng shì zhào lí chóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.