Traditional

望渭水

樹似新亭岸,沙如龍尾灣。
猶言吟溟浦,應有落帆歸。

Simplified

望渭水

树似新亭岸,沙如龙尾湾。
犹言吟溟浦,应有落帆归。

Pronunciation

wàng wèi shuǐ

shù sì xīn tíng àn , shā rú lóng wěi wān 。
yóu yán yín míng pǔ , yīng yǒu luò fān guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.