Traditional

朝中措

咚咚儺鼓餞流年。
燭焰動金船。
彩燕難尋前夢,酥花空點春妍。
文園謝病,蘭成久旅,回首淒然。
明月梅山笛夜,和風禹廟鶯天。

Simplified

朝中措

咚咚傩鼓饯流年。
烛焰动金船。
彩燕难寻前梦,酥花空点春妍。
文园谢病,兰成久旅,回首凄然。
明月梅山笛夜,和风禹庙莺天。

Pronunciation

zhāo zhōng cuò

dōng dōng nuó gǔ jiàn liú nián 。
zhú yàn dòng jīn chuán 。
cǎi yàn nán xún qián mèng , sū huā kōng diǎn chūn yán 。
wén yuán xiè bìng , lán chéng jiǔ lǚ , huí shǒu qī rán 。
míng yuè méi shān dí yè , hé fēng yǔ miào yīng tiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.