Traditional

朝中措

山城水隘小橋傍。
竹裏早梅芳。
縱有丹青圖畫,難描幽韻清香。
妖嬈天賦,偏宜素淡,楊氏宮妝。
雅態何須艷麗,孤標不在春光。

Simplified

朝中措

山城水隘小桥傍。
竹里早梅芳。
纵有丹青图画,难描幽韵清香。
妖娆天赋,偏宜素淡,杨氏宫妆。
雅态何须艳丽,孤标不在春光。

Pronunciation

zhāo zhōng cuò

shān chéng shuǐ ài xiǎo qiáo bàng 。
zhú lǐ zǎo méi fāng 。
zòng yǒu dān qīng tú huà , nán miáo yōu yùn qīng xiāng 。
yāo ráo tiān fù , piān yí sù dàn , yáng shì gōng zhuāng 。
yǎ tài hé xū yàn lì , gū biāo bù zài chūn guāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.