Traditional

雜感

肉食養老人,古雖有是說,修身以待終,何至陷饕餮。
晨烹山蔬美,午漱石泉潔,豈役七尺軀,事此膚寸舌。

Simplified

杂感

肉食养老人,古虽有是说,修身以待终,何至陷饕餮。
晨烹山蔬美,午漱石泉洁,岂役七尺躯,事此肤寸舌。

Pronunciation

zá gǎn

ròu shí yǎng lǎo rén , gǔ suī yǒu shì shuō , xiū shēn yǐ dài zhōng , hé zhì xiàn tāo tiè 。
chén pēng shān shū měi , wǔ shù shí quán jié , qǐ yì qī chǐ qū , shì cǐ fū cùn shé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.