Traditional

雜曲歌辭·涼州歌第二

朔風吹葉雁門秋,萬裏煙塵昏戍樓。
征馬長思青海北,胡笳夜聽隴山頭。

Simplified

杂曲歌辞·凉州歌第二

朔风吹叶雁门秋,万里烟尘昏戍楼。
征马长思青海北,胡笳夜听陇山头。

Pronunciation

zá qū gē cí · liáng zhōu gē dì èr

shuò fēng chuī yè yàn mén qiū , wàn lǐ yān chén hūn shù lóu 。
zhēng mǎ cháng sī qīng hǎi běi , hú jiā yè tīng lǒng shān tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.