Traditional

雜曲歌辭·簇拍陸州

西去輪臺萬裏餘,故鄉音耗日應疏。
隴山鸚鵡能言語,為報閨人數寄書。

Simplified

杂曲歌辞·簇拍陆州

西去轮台万里馀,故乡音耗日应疏。
陇山鹦鹉能言语,为报闺人数寄书。

Pronunciation

zá qū gē cí · cù pāi lù zhōu

xī qù lún tái wàn lǐ yú , gù xiāng yīn hào rì yīng shū 。
lǒng shān yīng wǔ néng yán yǔ , wéi bào guī rén shù jì shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.