Traditional

雜言迎神詞二首·送神

露沾衣,月隱壁;氣淒淒,人寂寂,風回雨度虛瑤席。
來無聲,去無跡,神心降和福遠客。

Simplified

杂言迎神词二首·送神

露沾衣,月隐壁;气凄凄,人寂寂,风回雨度虚瑶席。
来无声,去无迹,神心降和福远客。

Pronunciation

zá yán yíng shén cí èr shǒu · sòng shén

lù zhān yī , yuè yǐn bì û qì qī qī , rén jì jì , fēng huí yǔ dù xū yáo xí 。
lái wú shēng , qù wú jì , shén xīn jiàng hé fú yuǎn kè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.