Traditional

雜賦

櫛發晨興後,寬腰午餉余。
講明窮理學,讎校養生書。
倚杖聽啼鳥,臨池看戲魚。
怡然又終日,底事解愁予?

Simplified

杂赋

栉发晨兴後,宽腰午饷余。
讲明穷理学,雠校养生书。
倚杖听啼鸟,临池看戏鱼。
怡然又终日,底事解愁予?

Pronunciation

zá fù

zhì fā chén xīng hòu , kuān yāo wǔ xiǎng yú 。
jiǎng míng qióng lǐ xué , chóu xiào yǎng shēng shū 。
yǐ zhàng tīng tí niǎo , lín chí kàn xì yú 。
yí rán yòu zhōng rì , dǐ shì jiě chóu yú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.