Traditional

楊柳枝二十韻

小妓攜桃葉,新聲蹋柳枝。
妝成剪燭後,醉起拂衫時。
繡履嬌行緩,花筵笑上遲。
身輕委回雪,羅薄透凝脂。
笙引簧頻暖,箏催柱數移。
樂童翻怨調,才子與妍詞。
便想人如樹,先將發比絲。
風條搖兩帶,煙葉貼雙眉。
口動櫻桃破,鬟低翡翠垂。
枝柔腰裊娜,荑嫩手葳蕤。
唳鶴晴呼侶,哀猿夜叫兒。
玉敲音歷歷,珠貫字累累。
袖為收聲點,釵因赴節遺。
重重遍頭別,一一拍心知。
塞北愁攀折,江南苦別離。
黃遮金谷岸,綠映杏園池。
春惜芳華好,秋憐顏色衰。
取來歌裏唱,勝向笛中吹。
曲罷那能別,情多不自持。
纏頭無別物,一首斷腸詩。

Simplified

杨柳枝二十韵

小妓携桃叶,新声蹋柳枝。
妆成剪烛后,醉起拂衫时。
绣履娇行缓,花筵笑上迟。
身轻委回雪,罗薄透凝脂。
笙引簧频暖,筝催柱数移。
乐童翻怨调,才子与妍词。
便想人如树,先将发比丝。
风条摇两带,烟叶贴双眉。
口动樱桃破,鬟低翡翠垂。
枝柔腰袅娜,荑嫩手葳蕤。
唳鹤晴呼侣,哀猿夜叫儿。
玉敲音历历,珠贯字累累。
袖为收声点,钗因赴节遗。
重重遍头别,一一拍心知。
塞北愁攀折,江南苦别离。
黄遮金谷岸,绿映杏园池。
春惜芳华好,秋怜颜色衰。
取来歌里唱,胜向笛中吹。
曲罢那能别,情多不自持。
缠头无别物,一首断肠诗。

Pronunciation

yáng liǔ zhī èr shí yùn

xiǎo jì xié táo yè , xīn shēng tà liǔ zhī 。
zhuāng chéng jiǎn zhú hòu , zuì qǐ fú shān shí 。
xiù lǚ jiāo xíng huǎn , huā yán xiào shàng chí 。
shēn qīng wěi huí xuě , luó báo tòu níng zhī 。
shēng yǐn huáng pín nuǎn , zhēng cuī zhù shù yí 。
lè tóng fān yuàn diào , cái zǐ yǔ yán cí 。
biàn xiǎng rén rú shù , xiān jiāng fā bǐ sī 。
fēng tiáo yáo liǎng dài , yān yè tiē shuāng méi 。
kǒu dòng yīng táo pò , huán dī fěi cuì chuí 。
zhī róu yāo niǎo nà , yí nèn shǒu wēi ruí 。
lì hè qíng hū lǚ , āi yuán yè jiào ér 。
yù qiāo yīn lì lì , zhū guàn zì léi léi 。
xiù wéi shōu shēng diǎn , chāi yīn fù jié yí 。
zhòng zhòng biàn tóu bié , yī yī pāi xīn zhī 。
sāi běi chóu pān zhē , jiāng nán kǔ bié lí 。
huáng zhē jīn gǔ àn , lǜ yìng xìng yuán chí 。
chūn xī fāng huá hǎo , qiū lián yán sè shuāi 。
qǔ lái gē lǐ chàng , shèng xiàng dí zhōng chuī 。
qū bà nà néng bié , qíng duō bù zì chí 。
chán tóu wú bié wù , yī shǒu duàn cháng shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.