Traditional

桃源憶故人

鶯愁燕苦春歸去。
寂寂花飄紅雨。
碧草綠楊歧路。
況是長亭暮。
少年行客情難訴。
泣對東風無語。
目斷兩三煙樹。
翠隔江淹浦。

Simplified

桃源忆故人

莺愁燕苦春归去。
寂寂花飘红雨。
碧草绿杨歧路。
况是长亭暮。
少年行客情难诉。
泣对东风无语。
目断两三烟树。
翠隔江淹浦。

Pronunciation

táo yuán yì gù rén

yīng chóu yàn kǔ chūn guī qù , jì jì huā piāo hóng yǔ , bì cǎo lǜ yáng qí lù , kuàng shì cháng tíng mù , shǎo nián xíng kè qíng nán sù , qì duì dōng fēng wú yǔ , mù duàn liǎng sān yān shù , cuì gé jiāng yān pǔ ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.