Traditional

桃源憶故人

城南載酒行歌路。
冶葉倡條無數。
一朵鞓紅凝露。
最是關心處。
鶯聲無賴催春去。
那更兼旬風雨。
試問歲華何許。
芳草連天暮。

Simplified

桃源忆故人

城南载酒行歌路。
冶叶倡条无数。
一朵鞓红凝露。
最是关心处。
莺声无赖催春去。
那更兼旬风雨。
试问岁华何许。
芳草连天暮。

Pronunciation

táo yuán yì gù rén

chéng nán zài jiǔ xíng gē lù , yě yè chàng tiáo wú shù , yī duǒ tīng hóng níng lù , zuì shì guān xīn chǔ , yīng shēng wú lài cuī chūn qù , nà gēng jiān xún fēng yǔ , shì wèn suì huá hé xǔ , fāng cǎo lián tiān mù ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.