Traditional

梅花已過聞東村一樹盛開特往尋之慨然有感

春晚城南十裏陂,亭亭獨立見奇姿。
品流不落松竹後,懷抱惟應風月知。
旋拂亂雲成小佇,重攜芳榼蔔幽期。
佳人空谷從來事,莫恨桃花笑背時。

Simplified

梅花已过闻东村一树盛开特往寻之慨然有感

春晚城南十里陂,亭亭独立见奇姿。
品流不落松竹後,怀抱惟应风月知。
旋拂乱云成小伫,重携芳榼卜幽期。
佳人空谷从来事,莫恨桃花笑背时。

Pronunciation

méi huā yǐ guò wén dōng cūn yī shù shèng kāi tè wǎng xún zhī kǎi rán yǒu gǎn

chūn wǎn chéng nán shí lǐ bēi , tíng tíng dú lì jiàn qí zī 。
pǐn liú bù luò sōng zhú hòu , huái bào wéi yīng fēng yuè zhī 。
xuán fú luàn yún chéng xiǎo zhù , zhòng xié fāng kē bǔ yōu qī 。
jiā rén kōng gǔ cóng lái shì , mò hèn táo huā xiào bèi shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.