Traditional

三十三年舉眼非,錦江樂事祗成悲。
溪頭忽見梅花發,恰似青羊宮裏時。

Simplified

三十三年举眼非,锦江乐事祗成悲。
溪头忽见梅花发,恰似青羊宫里时。

Pronunciation

méi

sān shí sān nián jǔ yǎn fēi , jǐn jiāng lè shì zhī chéng bēi 。
xī tóu hū jiàn méi huā fā , qià sì qīng yáng gōng lǐ shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.