Traditional

樓心月

手把新荷葉一枝。
喚來池上隻愁歸。
流螢裹在紅紗袖,忽到持杯個個飛。

Simplified

楼心月

手把新荷叶一枝。
唤来池上只愁归。
流萤裹在红纱袖,忽到持杯个个飞。

Pronunciation

lóu xīn yuè

shǒu bǎ xīn hé yè yī zhī 。
huàn lái chí shàng zhī chóu guī 。
liú yíng guǒ zài hóng shā xiù , hū dào chí bēi gè gè fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.