Traditional

櫻桃曲

百舌猶來上苑花,遊人獨自憶京華。
遙知寢廟嘗新後,敕賜櫻桃向幾家。

Simplified

樱桃曲

百舌犹来上苑花,游人独自忆京华。
遥知寝庙尝新后,敕赐樱桃向几家。

Pronunciation

yīng táo qū

bǎi shé yóu lái shàng yuàn huā , yóu rén dú zì yì jīng huá 。
yáo zhī qǐn miào cháng xīn hòu , chì cì yīng táo xiàng jī jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.