Traditional

欹松漪

湛湛碧漣漪,老松欹側臥。
悠揚綠蘿影,下拂波紋破。

Simplified

欹松漪

湛湛碧涟漪,老松欹侧卧。
悠扬绿萝影,下拂波纹破。

Pronunciation

qī sōng yī

zhàn zhàn bì lián yī , lǎo sōng qī cè wò 。
yōu yáng lǜ luó yǐng , xià fú bō wén pò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.