Traditional

歙州山行懷故山

悔別故山遠,愁行歸路遲。
雲峯雜滿眼,不當隱淪時。

Simplified

歙州山行怀故山

悔别故山远,愁行归路迟。
云峯杂满眼,不当隐沦时。

Pronunciation

xī zhōu shān xíng huái gù shān

huǐ bié gù shān yuǎn , chóu xíng guī lù chí 。
yún fēng zá mǎn yǎn , bù dāng yǐn lún shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.