Traditional

步步高

二更裏,白牛溪邊睡。
牧童醺醺醉。
蓑笠堆。
月下方堪把笛吹。
樂然後,歸去華胥國。
得到華胥寬懷抱。
閑把瑤琴操。
聲韻高。
火裏烏龜產白鶴。
弄雲蕭。
紫霧紅光照。

Simplified

步步高

二更里,白牛溪边睡。
牧童醺醺醉。
蓑笠堆。
月下方堪把笛吹。
乐然后,归去华胥国。
得到华胥宽怀抱。
闲把瑶琴操。
声韵高。
火里乌龟产白鹤。
弄云萧。
紫雾红光照。

Pronunciation

bù bù gāo

èr gēng lǐ , bái niú xī biān shuì 。
mù tóng xūn xūn zuì 。
suō lì duī 。
yuè xià fāng kān bǎ dí chuī 。
lè rán hòu , guī qù huá xū guó 。
dé dào huá xū kuān huái bào 。
xián bǎ yáo qín cāo 。
shēng yùn gāo 。
huǒ lǐ wū guī chǎn bái hè 。
nòng yún xiāo 。
zǐ wù hóng guāng zhào 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.