Traditional

永嘉

東甌傳舊俗,風日江邊好。
何處樂神聲,夷歌出煙島。

Simplified

永嘉

东瓯传旧俗,风日江边好。
何处乐神声,夷歌出烟岛。

Pronunciation

yǒng jiā

dōng ōu chuán jiù sú , fēng rì jiāng biān hǎo 。
hé chǔ lè shén shēng , yí gē chū yān dǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.