Traditional

江上送客

江花已萎絕,江草已銷歇。
遠客何處歸?
孤舟今日發。
杜鵑聲似哭,湘竹斑如血。
共是多感人,仍為此中別!

Simplified

江上送客

江花已萎绝,江草已销歇。
远客何处归?
孤舟今日发。
杜鹃声似哭,湘竹斑如血。
共是多感人,仍为此中别!

Pronunciation

jiāng shàng sòng kè

jiāng huā yǐ wěi jué , jiāng cǎo yǐ xiāo xiē 。
yuǎn kè hé chǔ guī ?
gū zhōu jīn rì fā 。
dù juān shēng sì kū , xiāng zhú bān rú xuè 。
gòng shì duō gǎn rén , réng wéi cǐ zhōng bié !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.