Traditional

江亭玩春

江亭乘曉閱眾芳,春妍景麗草樹光。
日消石桂綠嵐氣,風墜木蘭紅露漿。
水蒲漸展書帶葉,山榴半含琴軫房。
何物春風吹不變?
愁人依舊鬢蒼蒼。

Simplified

江亭玩春

江亭乘晓阅众芳,春妍景丽草树光。
日消石桂绿岚气,风坠木兰红露浆。
水蒲渐展书带叶,山榴半含琴轸房。
何物春风吹不变?
愁人依旧鬓苍苍。

Pronunciation

jiāng tíng wán chūn

jiāng tíng chéng xiǎo yuè zhòng fāng , chūn yán jǐng lì cǎo shù guāng 。
rì xiāo shí guì lǜ lán qì , fēng zhuì mù lán hóng lù jiāng 。
shuǐ pú jiàn zhǎn shū dài yè , shān liú bàn hán qín zhěn fáng 。
hé wù chūn fēng chuī bù biàn ?
chóu rén yī jiù bìn cāng cāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.