Traditional

江岸梨花

梨花有思緣和葉,一樹江頭惱殺君。
最似孀閨少年婦,白妝素袖碧紗裙。

Simplified

江岸梨花

梨花有思缘和叶,一树江头恼杀君。
最似孀闺少年妇,白妆素袖碧纱裙。

Pronunciation

jiāng àn lí huā

lí huā yǒu sī yuán hé yè , yī shù jiāng tóu nǎo shā jūn 。
zuì sì shuāng guī shǎo nián fù , bái zhuāng sù xiù bì shā qún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.