Traditional

江樓月

嘉陵江曲曲江池,明月雖同人別離。
一宵光景潛相憶,兩地陰晴遠不知。
誰料江邊懷我夜,正當池畔望君時。
今朝共語方同悔,不解多情先寄詩。

Simplified

江楼月

嘉陵江曲曲江池,明月虽同人别离。
一宵光景潜相忆,两地阴晴远不知。
谁料江边怀我夜,正当池畔望君时。
今朝共语方同悔,不解多情先寄诗。

Pronunciation

jiāng lóu yuè

jiā líng jiāng qū qū jiāng chí , míng yuè suī tóng rén bié lí 。
yī xiāo guāng jǐng qián xiāng yì , liǎng dì yīn qíng yuǎn bù zhī 。
shuí liào jiāng biān huái wǒ yè , zhèng dāng chí pàn wàng jūn shí 。
jīn zhāo gòng yǔ fāng tóng huǐ , bù jiě duō qíng xiān jì shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.