Traditional

湯周山

湯周二大仙,廬此得升天。
風俗因興廟,春秋不記年。
錦雲張紫蓋,琴溜瀉鳴泉。
丹竈猶存鼎,仙花發故園。

Simplified

汤周山

汤周二大仙,庐此得升天。
风俗因兴庙,春秋不记年。
锦云张紫盖,琴溜泻鸣泉。
丹灶犹存鼎,仙花发故园。

Pronunciation

tāng zhōu shān

tāng zhōu èr dà xiān , lú cǐ dé shēng tiān 。
fēng sú yīn xīng miào , chūn qiū bù jì nián 。
jǐn yún zhāng zǐ gài , qín liū xiè míng quán 。
dān zào yóu cún dǐng , xiān huā fā gù yuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.