Traditional

泛春池

白蘋湘渚曲,綠筱剡溪口。
各在天一涯,信美非吾有。
何如此庭內,水竹交左右。
霜竹百千竿,煙波六七畝。
泓澄動階砌,淡濘映戶牖。
蛇皮細有紋,鏡面清無垢。
主人過橋來,雙童扶一叟。
恐汙清泠波,塵纓先抖擻。
波上一葉舟,舟中一尊酒。
酒開舟不系,去去隨所偶。
或繞蒲浦前,或泊桃島後。
未撥落杯花,低沖拂面柳。
半酣迷所在,倚榜兀回首。
不知此何處,復是人寰否。
誰知始疏鑿,幾主相傳受。
楊家去雲遠,田氏將非久。
天與愛水人,終焉落吾手。

Simplified

泛春池

白蘋湘渚曲,绿筱剡溪口。
各在天一涯,信美非吾有。
何如此庭内,水竹交左右。
霜竹百千竿,烟波六七亩。
泓澄动阶砌,澹泞映户牖。
蛇皮细有纹,镜面清无垢。
主人过桥来,双童扶一叟。
恐污清泠波,尘缨先抖擞。
波上一叶舟,舟中一尊酒。
酒开舟不系,去去随所偶。
或绕蒲浦前,或泊桃岛后。
未拨落杯花,低冲拂面柳。
半酣迷所在,倚榜兀回首。
不知此何处,复是人寰否。
谁知始疏凿,几主相传受。
杨家去云远,田氏将非久。
天与爱水人,终焉落吾手。

Pronunciation

fàn chūn chí

bái pín xiāng zhǔ qū , lǜ xiǎo yǎn xī kǒu 。
gè zài tiān yī yá , xìn měi fēi wú yǒu 。
hé rú cǐ tíng nèi , shuǐ zhú jiāo zuǒ yòu 。
shuāng zhú bǎi qiān gān , yān bō liù qī mǔ 。
hóng chéng dòng jiē qì , dàn nìng yìng hù yǒu 。
shé pí xì yǒu wén , jìng miàn qīng wú gòu 。
zhǔ rén guò qiáo lái , shuāng tóng fú yī sǒu 。
kǒng wū qīng líng bō , chén yīng xiān dǒu sòu 。
bō shàng yī yè zhōu , zhōu zhōng yī zūn jiǔ 。
jiǔ kāi zhōu bù xì , qù qù suí suǒ ǒu 。
huò rào pú pǔ qián , huò bó táo dǎo hòu 。
wèi bō luò bēi huā , dī chōng fú miàn liǔ 。
bàn hān mí suǒ zài , yǐ bǎng wù huí shǒu 。
bù zhī cǐ hé chǔ , fù shì rén huán fǒu 。
shuí zhī shǐ shū záo , jī zhǔ xiāng chuán shòu 。
yáng jiā qù yún yuǎn , tián shì jiāng fēi jiǔ 。
tiān yǔ ài shuǐ rén , zhōng yān luò wú shǒu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.