Traditional

洛陽春/一落縈

紅紗未曉黃鸝語。
蕙爐銷蘭炷。
錦屏羅幕護春寒,昨夜三更雨。
繡簾閑倚吹輕絮。
斂眉山無緒。
看花拭淚向歸鴻,問來處,逢郎否。

Simplified

洛阳春/一落萦

红纱未晓黄鹂语。
蕙炉销兰炷。
锦屏罗幕护春寒,昨夜三更雨。
绣帘闲倚吹轻絮。
敛眉山无绪。
看花拭泪向归鸿,问来处,逢郎否。

Pronunciation

luò yáng chūn / yī luò yíng

hóng shā wèi xiǎo huáng lí yǔ 。
huì lú xiāo lán zhù 。
jǐn píng luó mù hù chūn hán , zuó yè sān gēng yǔ 。
xiù lián xián yǐ chuī qīng xù 。
liǎn méi shān wú xù 。
kàn huā shì lèi xiàng guī hóng , wèn lái chǔ , féng láng fǒu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.