Traditional

洞仙歌令/洞仙歌

樓前亂草,是離人方寸。
倚遍闌幹意無盡。
羅巾掩,宿粉殘眉,香未減,人與天涯共遠。
香閨知人否,長是厭厭,擬寫相思寄歸信。
未寫了,淚成行,早滿香箋。
相思字,一時滴損。
便直饒,伊家總無情,也拼了一生,為伊成病。

Simplified

洞仙歌令/洞仙歌

楼前乱草,是离人方寸。
倚遍阑干意无尽。
罗巾掩,宿粉残眉,香未减,人与天涯共远。
香闺知人否,长是厌厌,拟写相思寄归信。
未写了,泪成行,早满香笺。
相思字,一时滴损。
便直饶,伊家总无情,也拼了一生,为伊成病。

Pronunciation

dòng xiān gē líng / dòng xiān gē

lóu qián luàn cǎo , shì lí rén fāng cùn 。
yǐ biàn lán gān yì wú jìn 。
luó jīn yǎn , sù fěn cán méi , xiāng wèi jiǎn , rén yǔ tiān yá gòng yuǎn 。
xiāng guī zhī rén fǒu , cháng shì yàn yàn , nǐ xiě xiāng sī jì guī xìn 。
wèi xiě liǎo , lèi chéng xíng , zǎo mǎn xiāng jiān 。
xiāng sī zì , yī shí dī sǔn 。
biàn zhí ráo , yī jiā zǒng wú qíng , yě pīn liǎo yī shēng , wéi yī chéng bìng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.