Traditional

洞天春

鶯啼綠樹聲早。
檻外殘紅未掃。
露點真珠遍芳草。
正簾幃清曉。
秋千宅院悄悄。
又是清明過了。
燕蝶輕狂,柳絲撩亂,春心多少。

Simplified

洞天春

莺啼绿树声早。
槛外残红未扫。
露点真珠遍芳草。
正帘帏清晓。
秋千宅院悄悄。
又是清明过了。
燕蝶轻狂,柳丝撩乱,春心多少。

Pronunciation

dòng tiān chūn

yīng tí lǜ shù shēng zǎo 。
jiàn wài cán hóng wèi sǎo 。
lù diǎn zhēn zhū biàn fāng cǎo 。
zhèng lián wéi qīng xiǎo 。
qiū qiān zhái yuàn qiǎo qiǎo 。
yòu shì qīng míng guò liǎo 。
yàn dié qīng kuáng , liǔ sī liāo luàn , chūn xīn duō shǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.