Traditional

浣溪沙

紅粉佳人白玉杯。
木蘭船穩棹歌催。
綠荷風裏笑聲來。
細雨輕煙籠草樹,斜橋曲水繞樓臺。
夕陽高處畫屏開。

Simplified

浣溪沙

红粉佳人白玉杯。
木兰船稳棹歌催。
绿荷风里笑声来。
细雨轻烟笼草树,斜桥曲水绕楼台。
夕阳高处画屏开。

Pronunciation

huàn xī shā

hóng fěn jiā rén bái yù bēi 。
mù lán chuán wěn zhào gē cuī 。
lǜ hé fēng lǐ xiào shēng lái 。
xì yǔ qīng yān lóng cǎo shù , xié qiáo qū shuǐ rào lóu tái 。
xī yáng gāo chǔ huà píng kāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.