Traditional

浣溪沙

翠袖嬌鬟舞石州。
兩行紅粉一時羞。
新聲難逐管弦愁。
白發主人年未老,清時賢相望偏優。
一尊風月為公留。

Simplified

浣溪沙

翠袖娇鬟舞石州。
两行红粉一时羞。
新声难逐管弦愁。
白发主人年未老,清时贤相望偏优。
一尊风月为公留。

Pronunciation

huàn xī shā

cuì xiù jiāo huán wǔ shí zhōu 。
liǎng xíng hóng fěn yī shí xiū 。
xīn shēng nán zhú guǎn xián chóu 。
bái fā zhǔ rén nián wèi lǎo , qīng shí xián xiāng wàng piān yōu 。
yī zūn fēng yuè wéi gōng liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.