Traditional

澗松

藥出山來為小草,楸成樹後困長藤。
澗松郁郁何勞嘆,卻是人間奈廢興。

Simplified

涧松

药出山来为小草,楸成树後困长藤。
涧松郁郁何劳叹,却是人间奈废兴。

Pronunciation

jiàn sōng

yào chū shān lái wéi xiǎo cǎo , qiū chéng shù hòu kùn cháng téng 。
jiàn sōng yù yù hé láo tàn , què shì rén jiān nài fèi xīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.