Traditional

清商怨

關河愁思望處滿。
漸素秋向晚。
雁過南雲,行人回淚眼。
雙鸞衾裯悔展。
夜又永,枕孤人遠。
夢未成歸,梅花聞塞管。

Simplified

清商怨

关河愁思望处满。
渐素秋向晚。
雁过南云,行人回泪眼。
双鸾衾裯悔展。
夜又永,枕孤人远。
梦未成归,梅花闻塞管。

Pronunciation

qīng shāng yuàn

guān hé chóu sī wàng chǔ mǎn 。
jiàn sù qiū xiàng wǎn 。
yàn guò nán yún , xíng rén huí lèi yǎn 。
shuāng luán qīn chóu huǐ zhǎn 。
yè yòu yǒng , zhěn gū rén yuǎn 。
mèng wèi chéng guī , méi huā wén sāi guǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.