Traditional

清平樂

小庭春老。
碧砌紅萱草。
長憶小闌閑共繞。
攜手綠叢含笑。
別來音信全乖。
舊期前事堪猜。
門掩日斜人靜,落花愁點青苔。

Simplified

清平乐

小庭春老。
碧砌红萱草。
长忆小阑闲共绕。
携手绿丛含笑。
别来音信全乖。
旧期前事堪猜。
门掩日斜人静,落花愁点青苔。

Pronunciation

qīng píng lè

xiǎo tíng chūn lǎo 。
bì qì hóng xuān cǎo 。
cháng yì xiǎo lán xián gòng rào 。
xié shǒu lǜ cóng hán xiào 。
bié lái yīn xìn quán guāi 。
jiù qī qián shì kān cāi 。
mén yǎn rì xié rén jìng , luò huā chóu diǎn qīng tái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.