Traditional

清明日詔宴寧王山池賦得飛字

今日清明宴,佳境惜芳菲。
搖揚花雜下,嬌囀鶯亂飛。
綠渚傳歌榜,紅橋度舞旂。
和風偏應律,細雨不沾衣。
承恩如改火,春去春來歸。

Simplified

清明日诏宴宁王山池赋得飞字

今日清明宴,佳境惜芳菲。
摇扬花杂下,娇啭莺乱飞。
绿渚传歌榜,红桥度舞旂。
和风偏应律,细雨不沾衣。
承恩如改火,春去春来归。

Pronunciation

qīng míng rì zhào yàn níng wáng shān chí fù dé fēi zì

jīn rì qīng míng yàn , jiā jìng xī fāng fēi 。
yáo yáng huā zá xià , jiāo zhuàn yīng luàn fēi 。
lǜ zhǔ chuán gē bǎng , hóng qiáo dù wǔ qí 。
hé fēng piān yīng lǜ , xì yǔ bù zhān yī 。
chéng ēn rú gǎi huǒ , chūn qù chūn lái guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.