Traditional

漁家傲

一派潺湲流碧漲。
新亭四面山相向。
翠竹嶺頭明月上。
迷俯仰。
月輪正在泉中漾。
更待高秋天氣爽。
菊花香裏開新釀。
酒美賓嘉真勝賞。
紅粉唱。
山深分外歌聲響。

Simplified

渔家傲

一派潺湲流碧涨。
新亭四面山相向。
翠竹岭头明月上。
迷俯仰。
月轮正在泉中漾。
更待高秋天气爽。
菊花香里开新酿。
酒美宾嘉真胜赏。
红粉唱。
山深分外歌声响。

Pronunciation

yú jiā ào

yī pài chán yuán liú bì zhǎng , xīn tíng sì miàn shān xiāng xiàng , cuì zhú lǐng tóu míng yuè shàng , mí fǔ yǎng , yuè lún zhèng zài quán zhōng yàng , gēng dài gāo qiū tiān qì shuǎng , jú huā xiāng lǐ kāi xīn niàng , jiǔ měi bīn jiā zhēn shèng shǎng , hóng fěn chàng , shān shēn fēn wài gē shēng xiǎng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.