Traditional

漁家傲

葉有清風花有露。
葉籠花罩鴛鴦侶。
白錦頂絲紅錦羽。
蓮女妒。
驚飛不許長相聚。
日腳沈紅天色暮。
青涼傘上微微雨。
早是水寒無宿處。
須回步。
枉教雨裏分飛去。

Simplified

渔家傲

叶有清风花有露。
叶笼花罩鸳鸯侣。
白锦顶丝红锦羽。
莲女妒。
惊飞不许长相聚。
日脚沈红天色暮。
青凉伞上微微雨。
早是水寒无宿处。
须回步。
枉教雨里分飞去。

Pronunciation

yú jiā ào

yè yǒu qīng fēng huā yǒu lù , yè lóng huā zhào yuān yāng lǚ , bái jǐn dǐng sī hóng jǐn yǔ , lián nǚ dù , jīng fēi bù xǔ cháng xiāng jù , rì jiǎo shěn hóng tiān sè mù , qīng liáng sǎn shàng wēi wēi yǔ , zǎo shì shuǐ hán wú sù chǔ , xū huí bù , wǎng jiào yǔ lǐ fēn fēi qù ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.